vps交流

[疑问] 这硬盘还能坚持多久呢


                   This is the choice of Steins;Gate                    

  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz
  CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  CPU 状态              当前主频 3893.493 MHz
  内存大小              31874 MB (1874 MB 已用)
  交换分区              16365 MB (413 MB 已用)

  第 1 块硬盘           通电 56676 小时,型号 HGST HUS724020ALA640
  第 2 块硬盘           通电 56676 小时,型号 HGST HUS724020ALA640

  硬盘大小              3686.9 GB

  服务器时间            2022-01-21 12:04:59
  运行时间              0 days 19 hour 37 min
  系统负载              0.12, 0.10, 0.07
  虚拟化技术            No Virtualization Detected

  IPv4 地址             5.9.xxx.xxx
  IPv6 地址             2a01:4f8:xxxx:xxxx
  运营商                AS24940 Hetzner Online GmbH
  地理位置              DE, Saxony, Leipzig

  操作系统              CentOS 7.9.2009   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        279 MB/s
  顺序写入 (2nd)        270 MB/s
  顺序写入 (3rd)        277 MB/s
  顺序写入 (4th)        267 MB/s
  顺序写入 (5th)        277 MB/s
  顺序写入 (avg)        274.7 MB/s

再用一百年
正常情况下,可以用到你退租这台机器
这个什么脚本?

51Yo 发表于 2022-1-21 12:23
这个什么脚本?

  1. wget -q https://github.com/Aniverse/A/raw/i/a && bash a

复制代码

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《[疑问] 这硬盘还能坚持多久呢》
文章链接:https://bbs.moe.am/70068.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
Telegram交流群:加入聊天